E-bike en Fiets-weekenden 2016.
Weekend E-Bike of fietsen.
Oost-Groningen E-Bike fietsweekend 2 & 3 juli.                                    € 135,=   info
Zeeland Schouwen-Duivenland E-Bike fietsweekend 9 &10 juli          € 135,=   info
Zuid-Limburg, E-Bike fietsweekend 16 & 17 juli                                     € 175,=   info

E-bike en Fiets-dagtocht  2016
Oost-Groningen E-Bike fiets-dagtocht op woensdag in juni ?          € 68,=
Zeeland Schouwen-Duivenland E-Bike fiets-dagtocht op woensdag in juni ? € 68=